Nr sprawy

TI/2-6A/2016 z dnia: 27.12.2016

Przedmiot zamówienia

Dostawę sprzętu komputerowego do IMN w Gliwicach.

Instytut Metali Nieżelaznych  informuje , że w postępowaniu na dostawę sprzętu komputerowego do Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach w części I wybrano ofertę firmy
Prof. Computer sp.j.
ul.Mikołowska 4a/u744-100 Gliwice
Oferta w ocenianych kryteriach otrzymała 91,9 pkt(cena 76,90 pkt,gwarancja-15 pkt)
  w części II wybrano ofertę firmy
AF Seko Sp.z o.o.,
ul.Bogusławskiego 17
43-300 Bielsko Biała .
  Oferta w ocenianych kryteriach otrzymała 100 pkt(cena-90 pkt, gwarancja-10 pkt)
Zgodnie z art.94 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zostanie udzielone Zamówienie na część I i II.
Z postępowanie nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
W Części  I odrzucono 2 oferty: ofertę firmy WEB-PROFIT Maciej Kuźlik,ul.Spokojne 181,41-940 Piekary Śląskie
oraz
ofertę firmy ALLTECH Sp.j.Zdzisław Pająk,Artur Pająk, ul..Spóldzielcza 33,09-407 Płock
W plikach do pobrania dołączono  (część I i II) wykaz wykonawców, którzy złożyli ofertę streszczenie i porównanie ofert oraz informacje o odrzuconych ofertach.

 W postępowaniu na "Dostawę sprzętu komputerowego do IMN w Gliwicach"wpłynęło 7 ofert.
Szacunkowa wartość zamówienia: część I-26000 zł część II-6400zł


Informacje o ofertach i Wykonawcach, którzy złożyli oferty :
1.Oferta nr 1 ABC Integral-Systemy Komputerowe sp.j.,  ul.Czarnieckiego 20/12,44-100 Gliwice
Część I-wartość oferty netto 25849 zł, termin realizacji zamówienia-5 dni roboczych,warunki gwarancji:komputery PC-36m,notebbok-36m,drukarki-24m,skaner-24m,pozostały sprzęt-24m, Warunki płatności: przelewem do 14 dni od daty wystawienia faktury,Zamawiający dopuszcza płatności częściowe, po każdej dostawie
2.Oferta nr 2 Prof. Computer sp.j.,u.Mikołowska 4a/u7,44-100 Gliwice.
Część I. wartość oferty netto 28572 zł.Termin realizacji zamówienia-5 dni roboczych,warunki gwarancji: komputer PC-48m,notebook-48m,drukarki-36m,skaner-36m, pozostały sprzęt-36m,Warunki płatności: przelewem do 14 dni od daty wystawienia faktury,Zamawiający dopuszcza płatności częściowe, po każdej dostawie
Część II-wartość oferty netto 6369 zł., termin realizacji zamówienia 3 dni robocze,warunki gwarancji: notebook-48m,Warunki płatności: przelewem do 14 dni od daty wystawienia faktury.
3.Oferta nr 3 WEB-PROFIT Maciej Kuźlik,ul.Spokojne Piekary Śląskie.
Część I-wartość oferty netto 28099zł, termin realizacji zamówienia-5 dni roboczych,warunki gwarancji:komputery PC-48miesięcy NBD On Site,notebook-36miesięcy NBD On Site,drukarki-36miesięcy Door to door,skaner-36miesięcy Door to door,pozostały sprzęt-36miesięcy Door to door,Warunki płatności: przelewem do 14 dni od daty wystawienia faktury,Zamawiający dopuszcza płatności częściowe, po każdej dostawie
Część II-wartość oferty netto 6199 zł.,termin realizacji zamówienia-3 dni robocze. Warunki gwarancji-24 miesiące Door to door.,Warunki płatności: przelewem do 14 dni od daty wystawienia faktury.
4.Oferta nr 4 AF SEKO Sp.z o.o.,ul.Bogusławskiego 17,43-300 Bielsko Biała
Część I-wartość oferty netto 29785.zł, termin realizacji zamówienia-5 dni roboczych,warunki gwarancji:komputery PC-3 lata,notebbok-3 lata,drukarki-3 lata,skaner-3 lata, pozostały sprzęt-2lata,Warunki płatności: przelewem do 14 dni od daty wystawienia faktury,Zamawiający dopuszcza płatności częściowe, po każdej dostawie
Część II-wartość oferty netto 6168 zł.Termin realizacji zamówienia-3 dni robocze. Warunki gwarancji:3 lata,Warunki płatności: przelewem do 14 dni od daty wystawienia faktury.
5.Oferta nr 5 VOL Sp.z o.o.,Sp.k.,ul.Dąbrowskiego 553,60-451 Poznań.
Część I-wartość oferty netto 28060zł, termin realizacji zamówienia-5 dni roboczych, warunki gwarancji:komputery PC-36miesięcy,notebbok-36miesięcy,drukarki-36miesięcy,skaner-36miesięcy,pozostały sprzęt-36miesięcy,Warunki płatności: przelewem do 14 dni od daty wystawienia faktury,Zamawiający dopuszcza płatności częściowe, po każdej dostawie
6.Oferta nr 6 Oprema Tomasz Turek,ul.Fryderyka Chopina 8a/7,42-480 Poręba.
Część II-wartość oferty netto 9410.zł, termin realizacji zamówienia-3 dni robocze, warunki gwarancji:,notebook-24miesięce,Warunki płatności: przelewem do 14 dni od daty wystawienia faktury.
7.Oferta nr 7 ALLTECH Sp.j.Zdzisław Pająk,Artur Pająk, ul..Spóldzielcza 33,09-407 Płock
Część I-wartość oferty netto 36278,85.zł, termin realizacji zamówienia-5 dni roboczych, warunki gwarancji: komputery PC-36miesięcy,notebook-48miesięcy,drukarki-36miesięcy,skaner-36miesięcy,pozostały sprzęt-36miesięcy,Warunki płatności: przelewem do 14 dni od daty wystawienia faktury,Zamawiający dopuszcza płatności częściowe, po każdej dostawie


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij