Nr sprawy

TI/48/2016 z dnia: 20.12.2016

Przedmiot zamówienia

Dostawę energii elektrycznej

Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach informuje, że w postępowaniu na

" Dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla  Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach” ,

 na którego realizację Zamawiający przeznaczył   1 100 000,00 PLN+23%VAT,  wpłynęła jedna oferta :

Oferta nr 1 :

TAURON SPRZEDAŻ GZE sp. z o.o.

Ul. Barlickiego 2

44-100 Gliwice

Wartość oferty brutto 1 255 651,65 PLN

 W tym :23%VAT

Termin realizacji zamówienia: 01-01-2017 do 31-12-2017r.

Warunki płatności : 30dni od daty otrzymania faktury rozliczeniowej

 

 

WYBÓR OFERTY

W postępowaniu postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy

TAURON SPRZEDAŻ GZE sp. z o.o.

Ul. Barlickiego 2

44-100 Gliwice,

która w ocenianych kryteriach otrzymała100  pkt( cena-98 pkt, warunki płatności -2 pkt).

Zgodnie z art.94 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zostanie udzielone zamówienie.
Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono ani jednej oferty.


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij