Nr sprawy

TI/52/2016 z dnia: 22.11.2016

Przedmiot zamówienia

Dostawa i instalacja chromatografu gazowego z detektorami masowym i płomieniowo – jonizacyjnym.

Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach informuje,że w postępowaniu na "Dostawę i instalację chromatografu gazowego z detektorami masowym i płomieniowo – jonizacyjnym",na którego realizację Zamawiający przeznaczył 260000PLN+23%VAT,  wpłynęły dwie oferty:

Oferta nr 1 : Candela Lab Spółka z o.o.

ul.Czarnieckiego 72

01-541 Warszawa.

Wartość oferty netto 405554 PLN +23%VAT

Termin realizacji zamówienia:do 30.12.2016r.

Warunki płatności : 14 dni od daty podpisania protokołu odbioru

Gwarancja :12 miesięcy

Oferta nr 2 : Pro-Environment Polska Sp.z o.o.

ul.Żwirki i Wigury 101

02-089 Warszawa

Wartość oferty netto 254504,79 PLN+23%VAT

Termin realizacji zamówienia : do 30.12.2016r.


Warunki płatności : 14 dni od daty podpisania protokołu odbioru

Gwarancja :12 miesięcy<br>

W postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Pro-Environment Polska Sp.z o.o. , która w ocenianych kryteriach otrzymała 95pkt( cena -50 pkt.,  parametry techniczne i funkcjonalne -45 pkt ).

Oferta firmy Candela Lab Spółka z o.o. w ocenianych kryteriach otrzymała łącznie 56,38 pkt (cena-31,38 pkt, parametry techniczne i funkcjonalne-25 pkt).
Zgodnie z art.94 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zostanie udzielone zamówienie.
Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono ani jednej oferty.

 

 


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij