Nr sprawy

TI/45/2016 z dnia: 04.10.2016

Przedmiot zamówienia

Dostawa renianu (VII) amonu (NH4ReO4, nadrenian amonu, APR)

Instytut Metali Nieżelaznych informuje,że w postępowaniu na "Dostawę renianu  (VII) amonu (NH4ReO4, nadrenian amonu, APR)" wpłynęła tylko jedna oferta. Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia to 200000 zł.
Ofertę złożyła firma :
Zakład Działalności Innowacyjnej INNOVATOR Sp. z o.o.,
ul.Sowińskiego 5,
44-100 Gliwice..
Wartość oferty netto 83750 zł +23%VAT.
Termin wykonania zamówienia:7 dni od daty podpisania umowy.

Warunki płatności :przelewem w terminie 14 dni od podpisania protokołu odbioru.

 


07.10.2016r.

Instytut Metali Nieżelaznych   informuje, że w postępowaniu na „Dostawę renianu(VII)amonu (NH4ReO4, nadrenian amonu, APR)”do Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach wybrano ofertę firmy Zakład Działalności Innowacyjnej INNOVATOR Sp. z o.o.
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Jedyna oferta. Oferta w ocenianym kryterium ceny otrzymała 100 pkt.
Zgodnie z art.94 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zostanie udzielone zamówienie.
Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono ani jednej oferty.


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij