Nr sprawy

TI/31/2016 z dnia: 21.07.2016

Przedmiot zamówienia

„Utrzymanie czystości w budynkach biurowych i magazynowych oraz w pomieszczeniach socjalnych hal produkcyjnych Instytutu Metali Nieżelaznych w okresie: sierpień 2016r. - do lipiec 2019r.”

Instytut Metali Nieżelaznych   informuje , że w postępowaniu na „Utrzymanie czystości w budynkach biurowych i magazynowych oraz w pomieszczeniach socjalnych hal produkcyjnych Instytutu Metali Nieżelaznych w okresie: sierpień 2016r. - do lipiec 2019r.” jako najkorzystniejszą  wybrano ofertę Konsorcjum Actus Sp.z o.o i Przedsiębiorstwo Usługowe TOMBOR.
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: wybrana oferta w ocenianych kryteriach otrzymała najwięcej punktów.
Zgodnie z art.94 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zostanie udzielone zamówienie.
Streszczenie i porównanie ofert oraz informacje o odrzuconych ofertach i wykluczonych wykonawcach:

Oferta nr 1 Konsorcjum ABC-Service Sp.j. i ABC-Service Sp.z o.o.,ul. Bolesławiecka 15,53-614 Wrocław, w ocenianych kryteriach otrzymała łącznie 41,24 pkt.

Oferta nr 2 firmy MATBEX Sp.z o.o.,ul. Borki 16B, 44-200  Rybnik, -Wykonawca wykluczony na podst.art.24 ust.2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Oferta nr 3 firmy Ulisses Sp.z o.o. S.K.A.,ul. Al.Wojska Polskiego 113,42-200 Częstochowa, odrzucona na podst. Art.89 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oferta nr 4 firmy Quavo sp. z o.o,ul. Gersona 8,42-200 Częstochowa,w ocenianych kryteriach otrzymała łącznie 66,44pkt.

Oferta nr 5 firmy Property Experts Sp.z o.o.,ul. Arkuszowa 39,01-934 Warszawa, odrzucona na podst. Art. 89 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych .

Oferta nr 6 Clar Serwis Sp.z o.o.,ul. Janickiego 20B,60-542 Poznań,oferta odrzucona na podst. Art.89 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych .

Oferta nr 7 Konsorcjum Actus Sp.z o.o. i  Przedsiębiorstwo Usługowe TOMBOR,ul. Zbożowa 38,40-657 Katowice, w ocenianych kryteriach otrzymała 99 pktTa strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij