Nr sprawy

TI/2-2/2016 z dnia: 21.04.2016

Przedmiot zamówienia

Dostawa oprogramowania antywirusowego z zaporą internetową do Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach oraz wdrożenie systemu AV w infrastrukturze IMN w Gliwicach (Zalacznik_IMN.pdf)

Instytut Metali Nieżelaznych   informuje , że w postępowaniu na dostawę oprogramowania antywirusowego z zaporą internetową do Instytutu Metali Nieżelaznych wybrano ofertę firmy SERVCOMP Dariusz Maroń,ul.Kobierzycka 10, 52-315 Wrocław.

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: jedyna oferta, która otrzymała najwięcej punktów (cena 95 pkt, termin dostawy-5 pkt)

Zgodnie z art.94 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zostanie udzielone zamówienie.Z postępowania wykluczono ofertę firmy Net Comlex Grzegorz Świrkowski,  ul.Aleksandrowicka 50a, 43-300 Nielsko-Biała na podst. Art.24 ust.2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z powodu nie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij