Nr sprawy

TI/68/2013 z dnia: 23.12.2013

Przedmiot zamówienia

Dostawa gazów technicznych ,czystych i mieszanek do IMN w Gliwicach i IMN Oddział Metali Lekkich w Skawinie wraz z dzierżawą butli w 2014 r

Zamawiający

INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH
Sowińskiego5
44-100 Gliwice

Wykonawcy

Oferta nr 1 w ocnianych kryteriach (cena gazów i miesięczny koszt dzierżawy 1 butli) otrzymała :cz.I -92,5 pkt ,cz.III-94,99pkt
Messer Polska Sp.z o.o.
41403 Chorzów
Maciejkowicka 30

Oferta nr 2 -ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą
Air Liquide Polska Sp.z o .o.
31357 Kraków
J.Conrada 63

Oferta nr 3 w ocnianych kryteriach (cena gazów i miesięczny koszt dzierżawy 1 butli) otrzymała :cz.I -69,51,cz.II-62,69 pkt ,cz.III-49,94pkt
Linde Gaz Polska Sp. z o.o.
31864 KRAKÓW
Jana Pawła II

Oferta nr 4 odrzucona
STP&DIN Chemicals Sp.z o.o.
43300 Bielsko-Biała
Mostowa 5

Uzasadnienie wyboru oferty

Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach informuje ,że w postępowaniu na dostawę gazów technicznych, czystych i mieszanek wraz z dzierżawą butli do IMN w Gliwicach i IMN Oddział Metali Lekkich w Skawinie w 2014 r. jako najkorzystniejsze wybrano oferty :
• Częśc I i III – oferty firmy Messer Polska z Chorzowa
• Częśc II – oferta firmy Air Products z Warszawy
Uzasadnienie wyboru : Wybrane oferty w ocenianych kryteriach otrzymały najwięcej punktów.
Z postępowania wykluczno firmę Air Liquide Sp.z o.o z Krakowa na pods.art.24 ust.2 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych .
W postępowaniu w częśći I ,II i III odrzucono ofertę firmy STP&DIN Chemicals Sp.z o.o z Bielska-Białej.


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij