Nr sprawy

TI/59/2013 z dnia: 29.11.2013

Przedmiot zamówienia

Dostawa do IMN czasopism naukowych , technicznych ,fachowych i prasy codziennej-prenumerata w 2014r.

Zamawiający

INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH
Sowińskiego5
44-100 Gliwice

Wykonawcy

Oferta nr 1 -część I i II -oferta odrzucona
Garmond Press-Kraków Sp.z o.o.,
31034 KRAKÓW
ul. Lubicz3

Oferta nr 2 -część II-wykonawca wykluczony z postępowania
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA_NOT Sp.z o.o.
00950 Warszawa
Ratuszowa 11

Uzasadnienie wyboru oferty

Informujemy ,że postępowanie na dostawę czasopism naukowych, technicznych, fachowych i prasy codziennej-prenumerata w 2014r (w części I i II) zostało unieważnione na podstawie art.93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ,ponieważ nie wpłynęła żadna nie podlegająca odrzuceniu oferta.
Z postępowania wykluczono jednego Wykonawę: Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp.z o.o. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
W postępowaniu odrzucono ofertę firmy: Garmond Press- Kraków Sp.z o.o.


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij