Nr sprawy

OML/12/2013 z dnia: 28.11.2013

Przedmiot zamówienia

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi budynek Instytutu w Skawinie przy ulicy Piłsudskiego 19

Zamawiający

INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH ODDZIAŁ METALI LEKKICH
Piłsudskiego19
32-050 SKAWINA

Wykonawcy

Oferta nr 1 otrzymała 100 pkt
ZPUE S.A.
29100 Włoszczowa
Jędrzejowska 79c,

Oferta nr 2 otrzymała 78,78 pkt.
. EL SERWIS Jarosław Mirzejewski
95030 Rzgów.
Gliniana 21,

Oferta nr 3 otrzymała 67,92 pkt.
P.P.- M. „ELEKTRONAFT”
30415 Kraków
Wadowicka 12,

Ofeta nr 4 otrzymała 72,17 pkt
ELEKTRO-MAX Moroński sp. z o.o.
30009 Kraków
Friedleina 4-6 pok. 215, 216

Oferta nr 5 otrzymała 79,80 pkt.
Zakład Wykonawstwa Elektroenergetycznego
30224 Kraków
Jontkowa Góra 21,

Uzasadnienie wyboru oferty

Informujemy, że w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego a dotyczącym „Budowy kontenerowej stacji transformatorowej wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi budynek Instytutu w Skawinie przy ulicy Piłsudskiego 19” do wyznaczonego w ogłoszeniu o przetargu terminu wpłynęło pięć ofert. W trakcie badania ofert stwierdzono że, wszystkie złożone oferty są ważne, a dla przyjętego kryterium jakim była najniższa cena Najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia przyjętego kryterium „najniższa cena” przedstawiła firma:
ZPUE S. A. z Włoszczowej i jej zostanie powierzone wykonanie zamówienia publicznego.


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij