Nr sprawy

TI/49/2013 z dnia: 09.09.2013

Przedmiot zamówienia

Dostawa i montaż w siedzibie Zamawiającego mebli laboratoryjnych`

Zamawiający

INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH
Sowińskiego5
44-100 Gliwice

Wykonawcy

Uzasadnienie wyboru oferty

Instytut Metali Nieżelaznych informuje że na dostawa i montaż w siedzibie Zamawiającego mebli laboratoryjnych udzielono zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki firmie Koettermann Sp.z o.o. z Warszawy. Uzasadnienie:Art.67 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp. ponieważ kolejno przeprowadzone postępowania unieważniono gdyż złożono oferty podlegające odrzuceniu na podst. art.89 ust1 pkt 2 ustawy Pzp a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione W w/w postępowaniach wykonawca został wykluczony z powodu niespełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający nie wzywał do uzupełnienia dokumentów ,ponieważ oferta i tak podlegała odrzuceniu na podst.art.89 ust.1 pkt 2 ( jej treść nie odpowiadała treści siwz.ustawy Pzp)


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij