Nr sprawy

OML/08/2013 z dnia: 12.06.2013

Przedmiot zamówienia

DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA DO MODELOWANIA ORAZ SYMULACJI PROCESÓW PRZERÓBKI PLASTYCZNEJ METALI SYMULACJI PROCESÓW PRZERÓBKI PLASTYCZNEJ METALI

Zamawiający

INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH ODDZIAŁ METALI LEKKICH
Piłsudskiego19
32-050 SKAWINA

Wykonawcy

Oferta nr 1 w ocenianym kryterium (cena) otrzymała 100 pkt
Firma Usługowa KENDIN
32082 Bolechowice
Zielona 93

Uzasadnienie wyboru oferty

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu przetargowym na „Dostawę oprogramowania do modelowania oraz symulacji procesów przeróbki plastycznej metali”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęła 1 oferta. Komisja Przetargowa po przeanalizowaniu stwierdziła, że oferta spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została uznana za ważną. Kryterium punktowym w prowadzonym postępowaniu była cena. Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy: Firma Usługowa KENDIN


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij