Nr sprawy

OML/10/2013 z dnia: 10.06.2013

Przedmiot zamówienia

DOSTAWA, INSTALACJĘ I URUCHOMIENIE SKANINGOWEGO MIKROSKOPU ELEKTRONOWEGO

Zamawiający

INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH ODDZIAŁ METALI LEKKICH
Piłsudskiego19
32-050 SKAWINA

Wykonawcy

Oferta nr 1 otrzymała 100 pkt
Konsorcjum FEI_ Labsoft 02/-6/2013,( Labsoft – Krzysztof Herman i FEI Europe B.V)
02828 Warszawa
Wantule 12

Uzasadnienie wyboru oferty

W postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 200000 euro, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego a dotyczącym „Dostawy, instalacji i uruchomienia skaningowego mikroskopu elektronowego” do wyznaczonego w ogłoszeniu o przetargu terminu to jest do godz. 12:00 w dniu 10.06.2013 r. wpłynęła jedna oferta.
Ofertę złożyło Konsorcjum FEI_ Labsoft 02/-6/2013, założone przez firmy:
- Labsoft – Krzysztof Herman, ul. Wantule 12, 02-828 Warszawa, - FEI Europe B.V.: Achtseweg Noord 5, gebouw AAE, 5651 GG Eindhoven, Holandia. W trakcie szczegółowego badania oferty stwierdzono, że spełnia ona wszystkie wymagania zawarte w SIWZ i została uznana za ważną. Dla przyjętego jedynego kryterium jakim jest cena, oferta uzyskała 100 punktów i Konsorcjum FEI_Labsoft 02/06/2013 zostanie powierzone zamówienie publiczne.


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij