Nr sprawy

DO/05/2013 z dnia: 26.03.2013

Przedmiot zamówienia

Aparatura do pomiaru wielkości cząstek (metoda dynamicznego rozpraszania światła), masy cząsteczkowej i potencjału

Zamawiający

INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH ODDZIAŁ METALI LEKKICH
Piłsudskiego19
32-050 SKAWINA

Wykonawcy

Oferta nr 1 w ocenianym kryterium (cena) otrzymała 100 pkt
A.P. INSTRUMENTS Sp. z o.o.Sp.k.
02869 Warszawa
Buszycka 18B

Uzasadnienie wyboru oferty

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęła1 oferta. Komisja Przetargowa po przeanalizowaniu stwierdziła, że oferta spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została uznana za ważną. Kryterium punktowym w prowadzonym postępowaniu była najniższa cena. Jest ona nieco wyższa niż założona, jednak nie przekracza sumy wydatków kwalifikowanych przeznaczonych na zakup urządzenia do pomiaru wielkości cząstek, masy cząsteczkowej i potencjału zeta. Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij