Biuletyn Informacji Publicznej
Instytutu Metali Nieżelaznych
Zamówienia publiczne
 
Strona Główna
Status Prawny
Przedmiot Działania
Struktura Organizacyjna i Kompetencje
Organy Instytutu i Ich Kompetencje
Majątek
Akty Publicznoprawne
Dostęp Do Informacji Publicznych
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Wyniki
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej
Instrukcja Obsługi BIP
Rejestr Zmian
Statystyka
Moduł Wyszukujący
 
 
Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nr sprawy
TI/36/2011

Przedmiot zamówienia
Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych

Zamawiający
INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH
Sowińskiego5
44-100 Gliwice

Wykonawcy
Oferta nr 1 w ocenianych kryteriach (cena) otrzymała 72,75 pkt.
Matrix Infraloab
41200 Sosnowiec
Nowopogańska 1
Oferta nr 2 w ocenianych kryteriach (cena )otrzymała 80,91 pkt.
Inter-labortechnik ,Marcin Fajerski
62006 Kobylnica
Grzybowa 4, bogucic k/Poznania
Oferta nr 3 w ocenianych kryteriach (cena) otrzymała 100 pkt
„Eko-Pol” Tomasz Kaczmarek
62020 Swarzędz
Dworcowa 7

Uzasadnienie wyboru oferty
Instytut Metali Nieżelaznych informuje ,że w postępowaniu na dostawę i montaż mebli laboratoryjnych ,jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Eko Pol Tomasz Kaczmarek.
Uzasadnienie wyboru:wybrana oferta otrzymała najwięcej punktów.
Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
Nie odrzucono ani jednej oferty.