• Rodzaj umowy:umowa o pracę
 • Wymiar etatu:pełny etat
 • Liczba stanowisk pracy: 2
 • Miejsce wykonywania pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice

Zakres obowiązków:  

 • udział w pracach naukowo-badawczych, rozwojowych i usługowych,
 • wykonywanie badań i prac technicznych z obszaru inżynierii materiałowej, przetwórstwa i metalurgii proszków,
 • udział w procedurze przygotowywania i w realizacji projektów B+R krajowych i międzynarodowych,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością B+R realizowaną w projektach naukowo-badawczych oraz zlecanych przez jednostki przemysłowe. 

Wymagania wobec kandydata: 

 • wykształcenie wyższe (preferowania specjalność techniczna: inżynieria materiałowa, metalurgia, fizyka techniczna)
 • znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, oprogramowanie do wizualizacji danych)
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odpowiedzialność, dokładność, samodzielność, rzetelność.

Oferujemy:  

 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • zatrudnienie na umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia kwalifikacji,
 • przyjazną atmosferę w pracy.  

Wymagane dokumenty: 

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „SPECJALISTA w Zakładzie Materiałów Proszkowych i Kompozytowych”, zawierające wszystkie wymagane dokumenty wraz z podpisaną ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI, prosimy kierować do dnia 18.09.2019r. na adres: 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych
Dział Kadr i Koordynacji Obsługi
ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice

tel. 32 23 80 200
fax 32 23 16 933
e-mail: imn@imn.gliwice.pl

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny.


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij