Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw, ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań 

Zakres obowiązków:

 • udział w pracach naukowo-badawczych, rozwojowych i usługowych z dziedziny chemicznych źródeł prądu,
 • udział w opracowywaniu nowych technologii i wyrobów,
 • wprowadzanie do praktyki wyników badań naukowych i prac rozwojowych,
 • śledzenie stanu techniki i podnoszenie swoich kwalifikacji. 

Wymagania wobec kandydata:

 • wykształcenie wyższe,
 • stopień magistra inżyniera nauk chemicznych lub technicznych,
 • znajomość podstaw elektrochemii i technik elektroanalitycznych,
 • umiejętność i pasja do samodzielnego rozwiązywania problemów technicznych,
 • sumienność, doskonała organizacja pracy, praca zespołowa,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (poziom B1 lub wyżej).

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia kwalifikacji,
 • przyjazną  atmosferę w pracy.  

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie. 

Termin i miejsce składania dokumentów: Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „TECHNOLOG” zawierające wszystkie wymagane dokumenty wraz z podpisaną ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI prosimy kierować do dnia 16.08.2019 r. na adres:

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu
Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań 

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.  Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny.


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij