• Rodzaj umowy: umowa o pracę
 • Wymiar etatu: pełny etat
 • Liczba stanowisk pracy: 2
 • Miejsce wykonywania pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice

Zakres obowiązków: 

 • udział w pracach naukowo-badawczych, rozwojowych i usługowych,
 • wykonywanie badań i prac technicznych z obszaru inżynierii materiałowej, technologii wytwarzania oraz przetwórstwa,
 • udział w aplikowaniu i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych,
 • badania technologiczne i struktury materiałów (makrostruktura, mikrostruktura, właściwości mechanicznych),
 • prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością B+R realizowaną w projektach naukowo-badawczych oraz zlecanych przez jednostki przemysłowe,
 • utrzymywanie wyposażenia w sprawności technicznej. 

Wymagania wobec kandydata: 

 • wykształcenie wyższe (specjalność techniczna: inżynieria materiałowa, metalurgia, odlewnictwo),
 • znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, oprogramowanie do wizualizacji danych)
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • odpowiedzialność, dokładność, samodzielność, rzetelność. 

Oferujemy: 

 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • zatrudnienie na umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia kwalifikacji,
 • przyjazną atmosferę w pracy. 

Wymagane dokumenty: 

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe.  

Termin i miejsce składania dokumentów: Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „SPECJALISTA w Zakładzie Technologii Przetwórstwa Metali i Stopów”, zawierające wszystkie wymagane dokumenty wraz z podpisaną ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI, prosimy kierować do dnia 09.08.2019 r. na adres: 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych
Dział Kadr i Koordynacji Obsługi
ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny. 


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij