Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy, ul. Złotoryjska 89, 59-220 Legnica  

Opis stanowiska:

 • przygotowywanie i prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych i powiązanymi aktami prawnymi,
 • przygotowywanie i publikowanie ogłoszeń o zamówieniach publicznych, zawartych umowach oraz innych dokumentów podlegających publikacji,
 • przekazywanie informacji do Urzędu Zamówień Publicznych oraz do podmiotów biorących udział w procedurach przetargowych i innych uprawnionych podmiotów, w zakresie objętym ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
 • prowadzenie dokumentacji zamówień publicznych,bieżąca kontrola przebiegu postępowań o zamówienie publiczne,
 • badanie i ocena ofert przetargowych, sporządzanie protokołów postępowań o udzielenie zamówienia oraz przechowywanie ich przez okres przewidziany ustawą,sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach,
 • przygotowywanie dokumentów, pism i opracowań w ramach bieżącej działalności w ramach Prawo Zamówień Publicznych.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie ,co najmniej 3-letnie doświadczenie w obszarze pracy z procedurami Prawa Zamówień Publicznych,
 • znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 • biegła znajomość obsługi komputera (MS Office),
 • rzetelność, zaangażowanie i dobra organizacja pracy,
 • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,umiejętność pracy w zespole. 

Oferujemy:

 • interesującą pracę w innowacyjnej firmie,
 • zatrudnienie na umowę o pracę,
 • pracę w jednym systemie zmianowym,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • dodatkowe benefity: szkolenia, cykliczne imprezy integracyjne dla pracowników,
 • pracę w zespole doświadczonych fachowców.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

Termin i miejsce składania dokumentów: Oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty wraz z podpisaną ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI, prosimy kierować w zamkniętej kopercie z dopiskiem:„oferta w konkursie na stanowisko specjalista ds. zamówień publicznych”do dnia 25.07.2019 r. na adres:  

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy
ul. Złotoryjska 89
59-220 Legnica

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny. 


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij