Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw, ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań 

Zakres obowiązków:

 • udział w pracach usługowych, naukowo-badawczych i rozwojowych z dziedziny chemicznych źródeł prądu, zaawansowanych materiałów i analityki,
 • podejmowanie starań o uzyskanie finansowania na badania naukowe, prace rozwojowe i badawcze,
 • wprowadzanie do praktyki wyników badań naukowych i prac rozwojowych,
 • upowszechnianie osiągnięć naukowych poprzez publikacje, zgłoszenia patentowe, udział w konferencjach i sympozjach naukowych.

Wymagania wobec kandydata:

 • tytuł zawodowy magistra inżyniera,
 • doświadczenie w pracach laboratoryjnych, w sektorze badawczo-rozwojowym, w tym udział w realizacji projektów badawczych,
 • współautor min. 2 zgłoszeń patentowych,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia kwalifikacji,
 • przyjazną atmosferę w pracy.  

Wymagane dokumenty:

 • CV zawierające spis publikacji, komunikatów konferencyjnych, udziały w projektach i ewentualne inne elementy dorobku naukowego,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe. 

Termin i miejsce składania dokumentów: Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „SPECJALISTA W SAMODZIELNEJ PRACOWNI CIENKICH WARSTW I ANALITYKI” zawierające wszystkie wymagane dokumenty wraz z podpisaną ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI  prosimy kierować do dnia 29.07.2019 r. na adres:  

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu 

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw 

ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań 


Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny.

 


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij