Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych,  ul.Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice 

Zakres obowiązków:

wykonywanie czynności związanych z bezpieczną eksploatacją i konserwacją zapewniającą bezawaryjne działanie niżej wymienionych zakładowych sieci i instalacji:

 • sieć rozdzielcza średniego napięcia 6kV - w zakresie okresowej kontroli wizualnej stanu pracy aparatów łączeniowych i transformatorów Rozdzielni Głównej 6kV oraz podstacji oddziałowych OPT- 1 do 5,
 • sieć rozdzielcza niskiego napięcia - okresowa kontrola stanu pracy i konserwacja aparatów łączeniowych i zabezpieczeń w obiektowych rozdzielniach NN Instytutu,
 • kontrola pracy oraz  konserwacja tablic rozdzielczych,
 • konserwacja i utrzymanie w stanie gotowości agregatów prądotwórczych zasilania awaryjnego,
 • oświetlenie zewnętrzne terenu - konserwacja i kontrola bieżąca sprawności źródeł światła oraz tablic zasilających i wyłączników zmierzchowych opraw oświetleniowych terenu IMN wraz parkingami
 • kontrola bieżąca, konserwacja oraz utrzymanie w należytej sprawności instalacji elektrycznych Instytutu,
 • kontrola i bieżąca konserwacja instalacji odgromowych,
 • wykonywanie instalacji elektrycznych oświetlenia, siłowych i sterowniczych,
 • kontrola miesięcznych wskazań liczników zużycia energii elektrycznej.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie techniczne lub zawodowe o profilu elektrycznym,
 • staż pracy: minimum 5 lat,
 • uprawnienia do obsługi i eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych  o napięciu do 6kV,
 • samodzielność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość obsługi komputera w stopniu podstawowym,
 • dyspozycyjność.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • zatrudnienie na umowę o pracę,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

Termin i miejsce składania dokumentów: Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Pracownik techniczny - ELEKTRYK ” zawierające wszystkie wymagane dokumenty wraz z podpisaną ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI prosimy kierować do dnia 29.07.2019 r. na adres:  

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych

Dział Kadr i Koordynacji Obsługi

ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice


Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny.  


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij