Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział Metali Lekkich , ul. Piłsudskiego 19, 32-050 Skawina

Zakres obowiązków:

 • udział w pracach naukowo-badawczych, rozwojowych i usługowych,
 • wykonywanie badań i prac technicznych z obszaru analiz chemicznych metali,
 • kontrola wyrobów gotowych (skład chemiczny, makrostruktura, mikrostruktura),
 • prowadzenie dokumentacji związanej z wyposażeniem pomiarowym oraz urządzeniami stosowanymi w analizie chemicznej,
 • prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych badań i prób technologicznych,
 • utrzymywanie wyposażenia w sprawności technicznej.

Wymagania wobec kandydata:

 • wykształcenie wyższe (techniczne specjalność: inżynieria materiałowa),
 • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • odpowiedzialność, dokładność, samodzielność, rzetelność.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • zatrudnienie na umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia kwalifikacji,
 • przyjazną  atmosferę w pracy.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe. 

Termin i miejsce składania dokumentów: Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „SPECJALISTA w w Zakładzie Inżynierii Materiałowej”, zawierające wszystkie wymagane dokumenty wraz z podpisaną ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI, prosimy kierować do dnia 24.07.2019 r. na adres:  

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych
Oddział Metali Lekkich w Skawinie
ul. Piłsudskiego 19, 32-050 Skawina
 

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny. 


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij