Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:  Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w  Legnicy, Zakład Materiałów Ściernych w Głogowie, 67-231 Żukowice, ul. Żukowicka 1.

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie procesu produkcji polgritu
 • Obsługa urządzeń ciągów technologicznych produkcji materiału ściernego polgrit (przenośników taśmowych, suszarni obrotowej, przesiewaczy wibracyjnych i eliptycznych, młyna kulowego, urządzeń układu odciągowo-odpylającego, filtrów odpylających)
 • Bieżąca kontrola pracy urządzeń w celu utrzymania parametrów produkcji materiału ściernego polgrit
 • Prowadzenie książki pracy maszyny, protokołów zdawczo-odbiorczych i raportu zmianowego
 • Bezpieczny załadunek polgritu na samochody i wagony
 • Protokolarny odbiór zwracanych kontenerów i palet
 • Protokolarne przekazywanie odbiorcy wydawanych kontenerów i palet
 • Bieżące kontrola jakości produkowanego ścierniwa
 • Bieżące kontrola jakości wydawanego ścierniwa
 • Utrzymanie porządku i czystości w miejscu wykonywanych czynności (plac manewrowy, warsztaty, magazyny, ciąg technologiczny itp.)
 • W przypadku realizacji robót specjalistycznych (remonty, załadunki wózkiem widłowym i ładowarką), bądź użytkowania elektronarzędzi, prace wykonywać zgodnie z instrukcjami szczegółowymi
 • Zgodne z intencją przełożonego wykonywanie jego poleceń
 • Przyjęcie informacji dotyczących pracy urządzeń od zmiany ustępującej
 • Zgodne z instruktażem i przepisami bhp wykonywanie swoich obowiązków, używanie odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej zgodne z przeznaczeniem

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
 • Uprawnienia do prowadzenia wózków widłowych
 • Ogólna wiedza z zagadnień dotyczących mechaniki
 • Dyspozycyjność do pracy zmianowej
 • Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji
 • Umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia
 • Zatrudnienie na umowę o pracę na okres minimum ½ roku
 • Dostęp do wiedzy i możliwość podnoszenia kwalifikacji

Wymagane dokumenty: 

 • CV
 • list motywacyjny
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe

Termin i miejsce składania dokumentów: oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty oraz podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z  KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ DLA KANDYDATA DO PRACY i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych prosimy kierować do dnia 05.07.2019 r. na adres:  Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy, ul. Złotoryjska 8959-220 Legnica.


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij