KONKURS NA STANOWISKO SPECJALISTY W ZAKŁADZIE ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw, ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań

Zakres obowiązków:

 • udział w pracach naukowo-badawczych, rozwojowych i usługowych z dziedziny chemicznych źródeł prądu,
 • udział w opracowywaniu nowych technologii i wyrobów,
 • podejmowanie starań o uzyskanie finansowania na badania naukowe, prace rozwojowe i badawcze,
 • wprowadzanie do praktyki wyników badań naukowych i prac rozwojowych,
 • upowszechnianie osiągnięć naukowych poprzez publikacje i aktywny udział w życiu naukowym (konferencje/sympozja/spotkania branżowe).

Wymagania wobec kandydata:

 • wykształcenie wyższe,
 • stopień doktora nauk chemicznych lub technicznych,
 • min. 2-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym, w tym udział w realizacji projektów badawczych,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (poziom B2 lub wyżej). 

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia kwalifikacji,
 • przyjazną  atmosferę w pracy.   

Wymagane dokumenty:

 • CV zawierające spis publikacji, komunikatów konferencyjnych, udziały w projektach i ewentualne inne elementy dorobku naukowego,
 • kserokopie 3 najważniejszych publikacji,
 • list motywacyjny, 
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe.  

Termin i miejsce składania dokumentów: oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty oraz podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z  KLAUZULĄ ZGODY I KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ DLA KANDYDATA DO PRACY i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych prosimy kierować do dnia 30.06.2019 r. na adres: 
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu 
Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw 
ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań 


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij