Do zakresu obowiązków Inspektora Ochrony Danych należy wykonywanie zadań z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, w szczególności:

  • informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego poniżej Rozporządzeniem) oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
  • monitorowanie przestrzegania Rozporządzenia wymienionego w pkt 1., innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
  • udzielanie na żądanie zaleceń, co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z artykułem 35 Rozporządzenia;
  • współpraca z organem nadzorczym powołanym w celu ochrony podstawowych praw
    i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem oraz ułatwianiem swobodnego przepływu danych osobowych w Unii;
  • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzoru w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w artykule 36. Rozporządzenia oraz - w stosownych przypadkach -prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;
  • koordynowanie działań osób wyznaczonych do zajmowania się ochroną danych osobowych w Oddziałach administratora;
  • inne czynności wskazane w oświadczeniu o wyznaczeniu IOD, pod warunkiem, że są zgodne z obowiązującymi przepisami i nie stanowią realizacji obowiązków, ciążących na administratorze danych.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij