KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEGO SPECJALISTY – Z-CA KIEROWNIKA ZAKŁADU CERTYFIKACJI

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw, ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie projektów certyfikacyjnych i procesów oceny wyrobów (chemicznych źródeł prądu),
 • analizowanie i ocena parametrów wyrobu w oparciu o wymagania  (dyrektywy, normy, procedury i inne dokumenty),
 • nadzorowanie dokumentacji związanej z prowadzonymi procesami certyfikacji (w tym dokumentacji technicznej, jakościowej, bezpieczeństwa, z badań/jeżeli wymagane),
 • prowadzenie auditów/kontroli warunków organizacyjno-technicznych na produkcji lub w przypadku importu u klientów,
 • świadczenie usług w zakresie: przeprowadzania auditów u klienta, oceniania dokumentacji systemowej, opiniowania norm i innych dokumentów,
 • rozpoznawanie, spełnianie potrzeb i oczekiwań klienta.

Wymagania wobec kandydata:

 • wykształcenie wyższe,
 • certyfikat Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO   9001:2015-10,
 • Menager (Pełnomocnik) ds. Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO   9001:2015-10,
 • 3-letnie doświadczenie zawodowe,
 • znajomość języka angielskiego. 

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia kwalifikacji,
 • przyjazną  atmosferę w pracy.  

Wymagane dokumenty:

 • CV, 
 • list motywacyjny, 
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe. 

Termin i miejsce składania dokumentów: oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty oraz podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z  KLAUZULĄ ZGODY I KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ DLA KANDYDATA DO PRACY i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych prosimy kierować do dnia 21.06.2019 r. na adres: 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu 
Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw 
ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij