Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO, informuję, że:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Metali Nieżelaznych z siedzibą w Gliwicach, ul. Sowińskiego 5, tel.: (32) 2380200;

2.    Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@imn.gliwice.pl

3.    Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz ochrony mienia na terenie monitorowanym, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO;

4.    Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów;

5.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych w granicach określonych przepisami prawa;

6.    Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uzna Pani/ Pan, że przetwarzanie danych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

7.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie Instytut Metali Nieżelaznych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie punktu 3. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie IMN;

8.    Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany - kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie 7 dni zapis jest automatycznie nadpisywany;


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij