Dyrektor Oddziału w Poznaniu (DA)

Do zadań Dyrektora w szczególności należy:

 • reprezentowanie Oddziału na podstawie udzielonych pełnomocnictw;
 • ustalanie kierunków oraz organizacja i realizacja prac badawczych, komercjalizacyjnych i komercyjnych;
 • opracowanie, realizacja i aktualizacja planów działalności Oddziału w zgodzie ze strategią Sieci;
 • ustalanie kierunków rozwoju oraz organizacja i realizacja produkcji specjalnej;
 • zapewnienie finansowania działalności Oddziału;
 • nadzór nad jakością wyników prac badawczych;
 • nadzór nad realizacją planów prac badawczych, komercjalizacyjnych oraz działalności komercyjnej;
 • nadzór nad działalnością produkcyjną;
 • ustalanie założeń do rocznego planu działania Oddziału, planu finansowego, zapewniających optymalne wykorzystanie środków techniczno-ekonomicznych i osobowych oraz nadzór nad realizacją planów;
 • opracowywanie i realizacja zatwierdzonych projektów inwestycyjnych;
 • bieżące przekazywanie informacji kierownictwu Instytutu;
 • organizacja, koordynacja i kontrola pracy podległych mu komórek organizacyjnych oraz pracowników;
 • podnoszenie doskonałości naukowej;
 • nadzór nad rozwojem kompetencji pracowników;
 • współpraca z Zastępcą Dyrektora ds. Finansowych i Operacyjnych w zakresie optymalizacji kosztów prowadzenia działalności;
 • dysponowanie środkami trwałymi i obrotowymi zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami;
 • udział w krajowych i zagranicznych grupach eksperckich.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij