Protokół kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Legnicy  – kwiecień 2024 r.

Protokół z kontroli jakości ścieków w Poznaniu – AQUANET S.A. – styczeń 2024 r. 

Protokół kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Legnicy  – styczeń 2024 r.

Protokół kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Legnicy  – wrzesień 2023 r.

Protokół kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu  – czerwiec 2023 r. 

Protokół kontroli Archiwum Państwowego w Poznaniu – wrzesień 2023 r. 

Protokół kontroli Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy – listopad 2022 r.

Protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w Legnicy  –  czerwiec 2022 r.

Protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w Legnicy  –  grudzień 2021 r i styczeń 2022 r.

Protokół z kontroli jakości ścieków – Aquanet – kwiecień 2022 r.

Protokół kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie - październik 2022 r.

Protokół kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Legnicy  –  lipiec 2022 r. 

Protokół kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie - maj 2022 r.

Protokół kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Głogowie - maj 2022 r.

Protokół kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Legnicy - styczeń 2022 r. 

Protokół kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Legnicy - listopad 2021 r. 

Protokół kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Legnicy - lipiec 2020 r.

Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli - lipiec 2020 r. 

Protokół kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie - kwiecień 2020 r.

Protokół kontroli Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Gliwicach - marzec 2020 r.

Protokół kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu -  grudzień 2019 r.  

Skrócony protokół z kontroli jakości ścieków - Aquanet SA - grudzień 2019 r. 

Protokół kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Legnicy - listopad 2019 r.

Protokół kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu -  luty 2019 r.

Protokół kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Legnicy - styczeń 2019 r.

Protokół kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Legnicy - styczeń 2019 r.

Decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy - styczeń 2019 r. 

Decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy - styczeń 2019 r. 

Protokół kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu -  grudzień 2018 r.  

Protokół kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie – wrzesień 2018 r.

Protokół kontroli Archiwum Państwowego w Poznaniu - sierpień 2018 r.

Protokół kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie – maj 2018 r.

Protokoły kontroli Państwowej Agencji Atomistyki - marzec 2018 r. 

Protokół kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Legnicy - marzec 2018 r.

Opinia i sprawozdanie z przeprowadzonego audytu działalności statutowej Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

Protokół kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu -  grudzień 2017 r.  

Protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu Oddział w Legnicy - grudzień 2017 r.

Decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy - grudzień 2017 r. 

Protokół kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Legnicy - grudzień 2017 r.

Wystąpienie Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu Oddział w Legnicy - grudzień 2017 r.

Nakaz Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu Oddział w Legnicy - grudzień 2017 r.

Protokół kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Legnicy - lipiec 2017 r.

Nakaz Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu Oddział w Legnicy - kwiecień 2017 r.

Protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu Oddział w Legnicy - kwiecień 2017 r.

Decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy - styczeń 2017 r. 

Protokół kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Legnicy - styczeń 2017 r.

Protokół kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Legnicy - styczeń 2017 r.

Protokół kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu -  grudzień 2016 r.  

Protokół kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Legnicy - październik 2016 r.

Protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu Oddział w Legnicy - wrzesień 2016 r.

Protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu Oddział w Legnicy - marzec 2016 r.

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy - styczeń 2016 r.

Protokół kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu - grudzień 2015 r. 

Protokół kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy - grudzień 2015 r.

Protokół kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie – listopad 2015 r.

Protokół kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie – wrzesień 2015 r.

Protokół kontroli Archiwum Państwowego w Poznaniu - lipiec 2015 r.

Protokół kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach - lipiec 2015 r.

Protokół kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie – czerwiec 2015 r.

Protokół kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Legnicy - kwiecień 2015 r. 

Protokół kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu - marzec 2015 r. 

Protokół kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy - marzec 2015 r.

Protokół kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy - styczeń 2015 r.

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy - styczeń 2015 r.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej dotyczącej działalności finansowej, organizacji i jakości pracy oraz jakości zarządzania Instytutem Metali Nieżelaznych w 2015 r.

Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli - grudzień 2014 r.

Protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu Oddział w Legnicy - lipiec 2014 r.


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij