Do zakresu działania należy:

  • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego;
  • analiza zagrożeń zawodowych i ocena ryzyka zawodowego;
  • analiza potrzeb w zakresie właściwego zabezpieczenia pracowników Instytutu w środki ochrony osobistej i higieny;
  • sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego wraz z propozycją przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych, mających na celu poprawę warunków pracy oraz zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników;
  • współpraca przy opracowywaniu zakładowego układu zbiorowego pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego;
  • analiza przyczyn wypadków przy pracy i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;
  • współpraca z komórkami organizacyjnymi Instytutu, laboratoriami oceny zagrożeń na stanowisku pracy, lekarzami medycyny pracy, społeczną inspekcją pracy i zakładowymi związkami zawodowymi w zakresie zapewnienia właściwych warunków BHP;
  • kontrola przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz sprawności i rozmieszczenia sprzętu przeciwpożarowego;
  • organizowanie szkoleń z zakresu BHP oraz uzupełnianie wymaganej dokumentacji w tym zakresie.

 


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij