Dział Informacji i Promocji w powiązaniu z potrzebami przemysłu metali nieżelaznych oraz sieci krajowej:

 • ustala potrzeby odbiorców usług informacyjnych Działu;
 • prowadzi prace naukowo - badawcze związane z doskonaleniem i automatyzacją systemu informacji w dziedzinie metali nieżelaznych;
 • utrzymuje własne bazy danych: Biblioteka,  Opracowania Własne;
 • prowadzi wyszukiwania w obcych bazach danych za pośrednictwem sieci INTERNET;
 • prowadzi działalność wydawniczą IMN,
 • wykonuje opracowania literaturowe,
 • Prowadzi współpracę w dziedzinie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej z odpowiednimi instytucjami krajowymi i zagranicznymi

Biblioteka naukowo – techniczna IMN gromadzi, przechowuje i udostępnia : książki, czasopisma naukowo-techniczne, sprawozdania z prac badawczych i wyjazdów zagranicznych, opisy patentowe .

Do zadań działu w zakresie współpracy międzynarodowej i marketingu należy:

 1. prowadzenie spraw związanych z realizacją międzynarodowych projektów badawczych w tym projektów badawczych Unii Europejskiej
 2. prowadzenie działalności importowej na potrzeby IMN
 3. prowadzenie eksportu wyrobów i usług IMN
 4. prowadzenie akcji ofertowych, przygotowywanie kontraktów i ich negocjowanie z kontrahentami zagranicznymi;
 5. organizacja konferencji i sympozjów międzynarodowych oraz krajowych;
 6. organizacja stoisk IMN na targach krajowych i międzynarodowych;
 7. przygotowywanie i opracowywanie materiałów reklamowych i informacyjnych o IMN współpraca z firmami reklamowymi, prasa, drukarniami, plastykiem;
 8. prowadzenie i koordynacja współpracy dwustronnej z zagranicą;
 9. organizacja wyjazdów specjalistów IMN za granicę;

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij