Do głównego zakresu działania działu należy:

 • prowadzenie akt osobowych i ewidencji pracowników;
 • przygotowywanie dokumentów i materiałów dotyczących przyjmowania, powoływania , zaszeregowywania, awansowania, przenoszenia i zwalniania pracowników IMN;
 • wydawanie legitymacji służbowych i ubezpieczeniowych, zaświadczeń potwierdzających zatrudnienie pracowników,
 • opracowywanie wniosków w sprawach odznaczeń państwowych oraz instytutowych,
 • czuwanie nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy , porządku i dyscypliny pracy oraz stosowanie środków odpowiedzialności służbowej,
 • czuwanie nad właściwym rozwojem zawodowym pracowników IMN, przygotowywanie kadry rezerwowej, przeprowadzanie okresowej oceny kadry ,
 • załatwianie spraw związanych z przejściem pracowników na emeryturę lub rentę,
 • wykonywanie prac obejmujących podział i ewidencję wszelkich nagród i premii w IMN,
 • planowanie, ewidencja i kontrola wykorzystania funduszu płac w IMN,
 • planowanie, ewidencja i kontrola wykorzystania Funduszu Świadczeń Socjalnych IMN,
 • przygotowywanie i wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych Dyrektora IMN,
 • nadzór i kontrola nad podległymi Zakładami w zakresie spraw pracowniczych i szkolenia,
 • zarządzanie Hotelem Argentum, nadzór nad racjonalnym wykorzystaniem pomieszczeń stołówki i ambulatorium,
 • utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach i na terenie IMN; wywóz śmieci
 • zabezpieczenie obsługi ogólnych potrzeb Zarządu IMN i Rady Naukowej,
 • prowadzenie Kancelarii Ogólnej, obsługa urządzeń faksowych oraz centrali telefonicznej;
 • prowadzenie Archiwum Akt Instytutu;
 • zamawianie pieczątek,
 • prowadzenie i organizowanie całokształtu spraw związanych z gospodarką transportową Instytutu.
 • realizacja zaopatrzenia poprzez składanie zamówień i czuwanie nad ich wykonywaniem;
 • weryfikacja i realizacja zapotrzebowań doraźnych składanych przez p. k. o. IMN

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij