Do zakresu obowiązków działu należy:

 • kontrola formalna i rachunkowa dokumentów wpływających (faktur, not księgowych, itp.) i ich rejestracja,
 • bieżąca obsługa katalogu kontrahentów,
 • dekretacja dowodów księgowych zgodnie z obowiązującym planem kont,
 • ewidencja faktur dotyczących zakupu materiałów i usług (w tym: OML),
 • rejestracja dowodów kasowych i bankowych,
 • rozliczanie płatności dokonywanych kartami VISA,
 • ewidencja stanu i ruchu (zakupu, sprzedaży i likwidacji) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • rozliczanie inwentaryzacji środków trwałych,
 • sporządzanie elektronicznych przelewów bankowych,
 • kontrola formalna i rachunkowa rozliczeń kosztów krajowych podróży służbowych,
 • dekretacja i ewidencja kosztów zagranicznych podróży służbowych,
 • obsługa kasowa /zaliczki na zakupy i podróże służbowe, kasa PKZP , kasa fiskalna /,
 • obliczanie odsetek za zwłokę w płatnościach należności i monitowanie dłużników,
 • bieżąca analiza i weryfikacja na 31.12. stanów kont analitycznych obejmujących :
  • środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych
  • środki trwałe w budowie i użytkowaniu i ich umorzenie ,
  • wartości niematerialne i prawne i ich umorzenie,
  • rozrachunki z dostawcami, odbiorcami, pracownikami i budżetem ,
  • odpisy aktualizujące należności ,
  • rozliczenia międzyokresowe kosztów (ubezpieczenia, remonty, prenumerata, itp.)
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji - jednostkowych i zbiorczych - podatku VAT i przekazywanie zobowiązań /do 25-go/,
 • sporządzanie - jednostkowych i zbiorczych- kwartalnych deklaracji podsumowujących podatku VAT,
 • prace związane z zamknięciem w systemie informatycznym ksiąg roku ubiegłego i otwarciem ksiąg roku następnego,
 • prace związane z zamknięciem w systemie informatycznym FKX ksiąg miesiąca ubiegłego i otwarciem ksiąg m-ca następnego,
 • bieżąca i okresowa korekta planu kont,
 • sporządzanie zestawień do sprawozdania finansowego i sprawozdań dot. stanu i ruchu środków trwałych,
 • obsługa biegłego rewidenta i jego asystentów /przygotowanie ksiąg i dokumentów do kontroli, sporządzenie żądanych zestawień i informacji/ .
 • archiwizacja dokumentów.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij