Przedmiotem działania Instytutu jest:

 • realizacja projektów badawczych,
 • komercjalizacja,
 • współpraca międzynarodowa w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz komercjalizacji,
 • produkcja unikatowej aparatury badawczej i unikatowych materiałów,
 • prowadzenie działalności: metrologicznej, normalizacyjnej i certyfikacyjne w zakresie standaryzacji procesów wspierających rozwój innowacyjności; w zakresie popularyzacji nauki i wiedzy o nowych technologiach; dokonywanie ocen zgodności,
 • opracowywanie prototypów nowych rozwiązań technologicznych,
 • prowadzenie kursów i szkoleń kadr dla gospodarki,
 • prowadzenie innej działalności związanej z charakterem Instytutu Sieci.

 

 Zakres działania Instytutu w szczególności obejmuje:

 • przeróbkę surowców mineralnych, wtórnych, antropogenicznych i odpadowych, w tym węgla;
 • pirometalurgię i hydroelektrometalurgię metali nieżelaznych;
 • nowe materiały: metaliczne, metaliczno-ceramiczne, polimerowe, stopy i kompozyty o specyficznych własnościach oraz technologie ich wytwarzania, nowe gatunki stopów, półwyrobów i wyrobów;
 • odlewnictwo, przeróbkę plastyczną i obróbkę cieplną, metalurgię proszków, wytwarzanie przyrostowe;
 • obróbkę chemiczną i wytwarzanie powłok;
 • przeróbkę złomów i odpadów, w tym recykling i odzysk;
 • nowe procesy technologiczne, w tym gospodarkę obiegu zamkniętego i procesy biotechnologiczne oraz automatyzację procesów produkcyjnych w przemyśle;
 • gospodarkę energetyczną, technikę cieplną i techniki odpylania;
 • chemiczne źródła prądu, w tym dla elektromobilności;
 • chemię analityczną;
 • ochronę i inżynierię środowiska;
 • doskonalenie metod badań naukowych i prac rozwojowych.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij