Do zakresu działania należy:

  • koordynacja działań zmierzających do zapewnienia zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa, regulacjami branżowymi, normami, zestawami zaleceń, wytycznymi Prezesa Centrum Łukasiewicz i dobrymi praktykami;
  • współpraca z podstawowymi komórkami organizacyjnymi Instytutu w zakresie zapewnienia zgodności wewnętrznych aktów prawa;
  • kontrola wewnętrzna w zakresie przestrzegania prawa i regulacji wewnętrznych, ocena procedur oraz procesów;
  • nadzór nad bazą raportów, protokołów, wystąpień pokontrolnych po audytach i kontrolach, monitoring zaleceń, rekomendacji i wystąpień pokontrolnych oraz przygotowanie na tej podstawie wniosków dla Dyrektora.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij