Do zakresu działania należy:

  • kierowanie pracami Zespołu ds. Równego Traktowania i Przeciwdziałania Dyskryminacji;
  • opracowanie procedur przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi oraz innym niepożądanym zachowaniom;
  • monitorowanie przestrzegania zasad równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji;
  • podejmowanie działań zmierzających do wyeliminowania nietolerancji i naruszeń prawa do równości, wolności i godności;
  • podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków powstałych w wyniku naruszeń zasad równego traktowania lub uzasadnionego podejrzenia mobbingu;
  • promowanie i upowszechnianie problematyki równego traktowania, standardów antydyskryminacyjnych, przeciwdziałania mobbingowi oraz wdrażanie rozwiązań równościowych;
  • podejmowanie czynności w celu zbadania zasadności skarg w sprawach naruszenia zasad równego traktowania lub mobbingu.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij