Do zakresu działania należy:

  • powołanie Zespołu ds. Równego Traktowania i Przeciwdziałania Dyskryminacji,
  • opracowanie regulaminu pracy Zespołu,
  • kierowanie pracami Zespołu,
  • opracowanie procedury przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi oraz innym niepożądanym zachowaniom w Łukasiewicz  –  IMN,  monitorowanie przestrzegania zasad równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji w Łukasiewicz – IMN,
  • podejmowanie działań zmierzających do wyeliminowania nietolerancji i naruszeń prawa do równości, wolności i godności,
  • podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków powstałych w wyniku naruszeń zasad równego traktowania lub uzasadnionego podejrzenia mobbingu.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij