Odpowiada za powierzone mu obowiązki w zakresie prowadzenia rachunkowości i działa zgodnie z przepisami prawa:

 • Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U.  z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.);
 • Ustawą z dnia 27 listopada 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.).

Do zadań Głównego Księgowego należy:

 • koordynowanie i nadzorowanie działań związanych z obsługą finansowo-księgową;
 • opracowanie zasad (polityki) rachunkowości;
 • rozliczanie wyników inwentaryzacji stanu aktywów i pasywów;
 • kontrolowanie operacji gospodarczych z punktu widzenia prawidłowości działania Instytutu;
 • nadzorowanie prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez oddziały i podstawowe komórki organizacyjne;
 • współdziałanie w zapewnieniu zdolności płatniczej Instytutu;
 • współdziałanie w planowaniu tematyki kontroli finansowej i audytu wewnętrznego;
 • sprawozdawczość finansowa dla jednostki nadzorującej, GUS i innych instytucji;
 • organizacja prac związanych z badaniem sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta;
 • bieżące informowanie Dyrekcji o sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz potrzebach związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Instytutu.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij