Odpowiada za powierzone mu obowiązki w zakresie prowadzenia rachunkowości i działa zgodnie z przepisami prawa.

Do zadań Głównego Księgowego należy:

  • koordynowanie i nadzorowanie działań związanych z obsługą finansowo-księgową;
  • opracowanie zasad (polityki) rachunkowości;
  • rozliczanie wyników inwentaryzacji stanu aktywów i pasywów;
  • kontrolowanie operacji gospodarczych z punktu widzenia prawidłowości działania Instytutu;
  • nadzorowanie prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez oddziały i podstawowe komórki organizacyjne;
  • współdziałanie w zapewnieniu zdolności płatniczej Instytutu;
  • współdziałanie w planowaniu tematyki kontroli finansowej i wewnętrznej;
  • sprawozdawczość finansowa dla jednostki nadzorującej, GUS i innych instytucji;
  • organizacja prac związanych z badaniem sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta;
  • bieżące informowanie Dyrekcji o sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz potrzebach związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Instytutu.


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij