Rodzaj umowy: umowa o pracę 
Wymiar etatu i system pracy: pełny etat, praca w systemie I zmianowym 

Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy, Zakład Doświadczalny Hutnictwa, ul. Złotoryjska 194 (Zakład na terenie KGHM Huta Miedzi „Legnica”) 

Ogólna charakterystyka zakresu czynności dla stanowiska: 
 • bieżąca realizacja zadań w zakresie prowadzenia produkcji towarowej oraz badawczo-rozwojowej, wraz z opracowaniem wymogów technicznych i określania potrzeb do jej realizowania na instalacjach pieców obrotowych i kotłach, oraz instalacjach pieców laboratoryjnych (piece sylitowe),
 • wprowadzanie do realizowanych procesów produkcyjnych nowych założeń technicznych i technologicznych, celem stałego optymalizowania tych procesów i utrzymania wymaganego poziomu produkcji,
 • realizowanie prac związanych ze sporządzaniem bieżących i okresowych opracowań technicznych i bilansowych, oraz sprawozdań obejmujących prowadzone zagadnienia,
 • realizowanie powierzonych obowiązków zgodnie z obowiązującymi przepisami państwowymi i wewnątrzzakładowymi, a także zgodnie z założeniami zatwierdzonych planów finansowo-produkcyjnych,
 • prowadzenie realizowanych prac zgodnie z obowiązującymi instrukcjami technologicznymi i stanowiskowymi, właściwymi dla danych urządzeń i stanowisk,
 • czynny udział w opracowywaniu założeń do planów produkcyjnych, planów przeglądów, remontów i konserwacji maszyn oraz urządzeń, bezpośrednio powiązanych z procesami pirometalurgicznymi oraz urządzeniami pomocniczymi,
 • nadzór nad przestrzeganiem właściwej eksploatacji urządzeń oraz porządków na stanowiskach pracy, wewnątrz i wokół podległych obiektów produkcyjnych, drogach, w pomieszczeniach biurowych i socjalnych,
 • bieżące informowanie przełożonych o stanie realizacji zadań produkcyjnych oraz wszelkich problemach mających wpływ na prawidłowość pracy powierzonych instalacji,
 • inicjowanie zmian technologiczno-technicznych oraz organizacyjno-kontrolnych zmierzających do doskonalenia procesów technologicznych,
 • wprowadzanie przedsięwzięć mających na celu stały rozwój i unowocześnianie prowadzonych na instalacjach pirometalurgicznych ZDH,
 • kontrola stanu technicznego powierzonych maszyn, urządzeń i instalacji pod względem nieprawidłowości, uniemożliwiających ich prawidłowe funkcjonowanie,
 • kierowanie prawidłowym zagospodarowaniem odpadów powstających w trakcie użytkowania powierzonych instalacji.
Wymagania niezbędne: 
 • wykształcenie: wyższe – techniczne, minimum z tytułem inżyniera, preferowane wykształcenie z branży metali nieżelaznych lub ogólnego zarządzania procesami produkcyjnymi,
 • min. 3 letnie doświadczenie na stanowisku związanym z bezpośrednim zarządzaniem pracownikami produkcyjnymi (stanowisko min. Brygadzisty),
 • min. 2 letnie doświadczenie w dozorze lub eksploatacji agregatów stosowanych w procesach pirometalurgicznych oraz infrastruktury im podległej, opartych na zasilaniu w tlen, gaz i powietrze,
 • ogólna znajomość zagadnień technicznych, z umiejętnością czytania rysunków i schematów techniczno-technologicznych,
 •  umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • umiejętność zarządzania zespołem,
 • umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu,
 • rzetelność, zaangażowanie i dobra organizacja pracy.
Wymagania preferowane:
 • kurs w zakresie BHP dla osób kierujących zespołem.
Oferujemy:
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełny etat,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • stabilne zatrudnienie w innowacyjnej firmie,
 • pracę w zespole doświadczonych fachowców.
Wymagane dokumenty:
 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie i uprawnienia zawodowe.
Termin i miejsce składania dokumentów: Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem Specjalista, Zastępca Kierownika Zakładu Doświadczalnego Hutnictwa ds. produkcji  zawierające wszystkie wymagane dokumenty, wraz z podpisaną przez Kandydata ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI I KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W PROCESIE REKRUTACJI  prosimy kierować do dnia:  12 sierpnia 2020 roku na adres: 
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy
ul. Złotoryjska 89
59-220 Legnica

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij