Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy:  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw, ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie projektów certyfikacyjnych i procesów oceny wyrobów z zakresu chemicznych źródeł  prądu,
 • analizowanie i ocena parametrów wyrobu w oparciu o wymagania  (dyrektywy, normy, procedury i inne dokumenty),
 • nadzorowanie dokumentacji związanej z prowadzonymi procesami certyfikacji,
 • prowadzenie auditów /inspekcji u klientów,
 • opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji systemowej.

Wymagania wobec kandydata:

 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • doświadczenie na stanowiskach podobnych bądź pokrewnych,
 • min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu jakością,
 • doświadczenie w prowadzeniu auditów wewnętrznych,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację. 

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia kwalifikacji,
 • przyjazną  atmosferę w pracy. 

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji. 

Termin i miejsce składania dokumentów:  Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „SPECJALISTA W ZAKŁADZIE CERTYFIKACJI” zawierające wszystkie wymagane dokumenty wraz z podpisaną ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI i oświadczeniem o zapoznaniu się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ  W PROCESIE REKRUTACJI prosimy kierować do dnia 27.07.2020 r.  na adres:

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Metali Nieżelaznych  Oddział w Poznaniu 
Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw 
ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań 

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.
Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny.  

 


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij