Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat lub część etatu
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice

Zakres obowiązków: 

 • wykonywanie prac związanych z miernictwem wielkości elektrycznych i nieelektrycznych,
 • projektowanie stanowisk do badania podzespołów magnetycznych przeznaczonych dla energoelektroniki,
 • prowadzenie badań z zakresu projektowania podzespołów maszyn elektrycznych,
 • udział w pracach naukowo-badawczych, rozwojowych i usługowych.

Wymagania wobec kandydata: 

 • wykształcenie wyższe, co najmniej stopień dr/dr inż.,
 • doświadczenie w zakresie samodzielnego prowadzenia badań w obszarze elektrotechniki,
 • aktualne świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do napięć 1 kV,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odpowiedzialność, dokładność, samodzielność, rzetelność.  

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • zatrudnienie na umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia kwalifikacji,
 • przyjazną atmosferę w pracy.  

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe.   

Termin i miejsce składania dokumentów:
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „GŁÓWNY SPECJALISTA w Zakładzie Materiałów Funkcjonalnych", zawierające wszystkie wymagane dokumenty wraz z podpisaną ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI i oświadczeniem o zapoznaniu się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ  W PROCESIE REKRUTACJI, prosimy kierować do dnia 15.07.2020 r. na adres:    

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych
Departament Kadr i Obsługi
ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice
tel. 32 23 80 200, e-mail: imn@imn.gliwice.pl 

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny. 


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij