Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział  w Skawinie, ul. Piłsudskiego 19, 32-050 Skawina

Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie: średnie techniczne/zawodowe profil: elektronika, elektryka, automatyka, mechanika lub pokrewne,
 • umiejętność obróbki metali (prace ślusarskie),
 • umiejętność i pasja do samodzielnego rozwiązywania problemów technicznych – mechanika, elektronika, elektryka,
 • znajomość obsługi komputera w stopniu podstawowym,
 • dyspozycyjność,
 • sumienność, umiejętność pracy w zespole.
Wymagania dodatkowe:
 • prawo jazdy kategorii B,
 • uprawnienia do obsługi wciągników i wciągarek oraz obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia będą dodatkowym atutem,
 • uprawnienia elektryczne,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.
Zakres obowiązków:
 • obsługa urządzeń do badań własności mechanicznych metali (maszyna wytrzymałościowa, twardościomierz),
 • udział w pracach naukowo-badawczych, rozwojowych i usługowych,
 • udział w opracowywaniu nowych technologii i wyrobów,
 • utrzymywanie wyposażenia w sprawności technicznej: wykonywanie okresowych sprawdzeń/konserwacji/napraw,
 • prowadzenie prac usprawniających funkcjonowanie aparatury badawczej,
 • śledzenie stanu techniki i podnoszenie swoich kwalifikacji.
Oferujemy:
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • zatrudnienie na umowę o pracę,
 • pracę na jedną zmianę,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji,
 • przyjazną atmosfera w pracy. 
Wymagane dokumenty:
 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
Termin i miejsce składania dokumentów: Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Specjalista techniczny w Oddziale w Skawinie  - Zakład Inżynierii Materiałowej Metali Lekkich”, zawierające wszystkie wymagane dokumenty wraz z podpisaną ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI     i oświadczeniem o zapoznaniu się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ  W PROCESIE REKRUTACJI, prosimy kierować do dnia 10.08.2020 r. na adres:  
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych
Oddział  w Skawinie
ul. Piłsudskiego 19
32-050 Skawina
tel. 12 277 88 32
e-mail: oml@imn.skawina.pl 
Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny.  

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij