Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział  w Skawinie, ul. Piłsudskiego 19, 32-050 Skawina

Zakres obowiązków:
 • wykonywanie bieżących prac tokarsko-frezerskich i ślusarskich dla potrzeb zakładów naukowo-badawczych Oddziału,
 • odpowiadanie za sprawne funkcjonowanie postawionych do dyspozycji maszyn i urządzeń, ich konserwację i naprawy, dokonywanie okresowych przeglądów i sprawdzanie poprawności działania.
Wymagania:
 • wykształcenie średnie lub zawodowe w zakresie obróbki skrawaniem i budowy maszyn,
 • praktyczna umiejętność obsługi tokarek i frezarek do metali,
 • doświadczenie na oferowanym stanowisku (minimum 2 lata),
 • znajomość rysunku technicznego,
 • dokładność, precyzyjność, samodzielność i sumienność w wykonywaniu zadań,
 • umiejętność efektywnej organizacji pracy,umiejętność pracy w zespole,dyspozycyjność.
Oferujemy:
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • zatrudnienie na umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia kwalifikacji,
 • przyjazną atmosferę w pracy.
Wymagane dokumenty:
 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
Termin i miejsce składania dokumentów: Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „SPECJALISTA TECHNICZNY w Oddziale w Skawinie”, zawierające wszystkie wymagane dokumenty wraz z podpisaną ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI i oświadczeniem o zapoznaniu się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ  W PROCESIE REKRUTACJI , prosimy kierować do dnia 10.08.2020 r. na adres:  
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych
Oddział w Skawinie
ul. Piłsudskiego 19
32-050 Skawina
tel: 12 277 88 32
e-mail: oml@imn.skawina.pl 
Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny. 


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij