Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Skawinie, ul. Piłsudskiego 19, 32-050 Skawina

Zakres obowiązków:
 • udział w pracach naukowo-badawczych, rozwojowych i usługowych,
 • wykonywanie badań i prac technicznych związanych z realizowanymi projektami badawczymi, rozwojowymi, usługowymi z obszaru przeróbki plastycznej metali lekkich,
 • obsługa urządzeń do przeróbki plastycznej na zimno i gorąco metali lekkich,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z wyposażeniem technologicznym oraz urządzeniami stosowanymi w przeróbce plastycznej,
 • prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych badań, prób technologicznych związanych z działalnością B+R i usługową (dokumentowanie wyników, opracowanie raportów, sprawozdań, publikacji) dotyczących realizowanych projektów,
 • przygotowywanie wniosków i dokumentacji dla nowych projektów w konkursach krajowych i międzynarodowych,
 • projektowanie elementów maszyn i urządzeń, realizacja symulacji procesów przeróbki plastycznej.
Wymagania wobec kandydata:
 • wykształcenie wyższe, ukończone studia II stopnia (dodatkowym atutem stopień doktora nauk technicznych) z dziedziny: inżynieria materiałowa, specjalność: przeróbka plastyczna metali,
 • znajomość obsługi komputera i oprogramowania w zakresie podstawowych narzędzi jak: Microsoft Office, programy graficzne, oprogramowanie do wizualizacji danych,
 • znajomość i umiejętność posługiwania się oprogramowaniem CAD do projektowania elementów maszyn i urządzeń,
 • znajomość i umiejętność posługiwania się oprogramowaniem do modelowania procesów przeróbki plastycznej (MES),
 • umiejętność interpretacji, prezentacji wyników badań i wyciągania wniosków,
 • doświadczenie zawodowe,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • gotowość do odbywania podróży służbowych,
 • odpowiedzialność, dokładność, samodzielność, rzetelność.
Wymagania dodatkowe:
 • udokumentowany dorobek naukowo-publikacyjny, prezentacje na konferencjach itp.
Oferujemy:
 • pracę w uznanej organizacji badawczo-rozwojowej,
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • zatrudnienie na umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia kwalifikacji,
 • możliwość uczestnictwa w projektach B+R oraz konferencjach krajowych i międzynarodowych,
 • przyjazną  atmosferę w pracy.
Wymagane dokumenty:
 • CV,
 • list motywacyjny.
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe.
Termin i miejsce składania dokumentów: Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „SPECJALISTA w Oddziale w Skawinie - Zakład Przetwórstwa Metali Lekkich”, zawierające wszystkie wymagane dokumenty wraz z podpisaną ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI  i oświadczeniem o zapoznaniu się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ  W PROCESIE  REKRUTACJI, prosimy kierować do dnia 06.07.2020 r. na adres:  
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych
Oddział w Skawinie
ul. Piłsudskiego 19
32-050 Skawina
tel. 12 277 88 32
e-mail: oml@imn.skawina.pl 
Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij