Dyrektor Oddziału w Legnicy (DL)

Do zadań Dyrektora w szczególności należy:

 • reprezentowanie Oddziału na podstawie udzielonych pełnomocnictw;
 • opracowanie, realizacja i aktualizacja planów działalności Oddziału w zgodzie ze strategią Sieci;
 • wyznaczanie kierunków prac badawczych, komercjalizacyjnych, komercyjnych i wdrożeniowych;
 • ustalanie kierunków rozwoju nowych produktów i usług;
 • nadzór nad działalnością produkcyjną i usługową;
 • nadzór nad działalnością badawczą i rozwojową;
 • nadzór nad realizacją celów sprzedażowych;
 • ustalanie założeń do rocznego planu działania Oddziału, planu finansowego, zapewniających optymalne wykorzystanie środków techniczno-ekonomicznych i osobowych oraz nadzór nad realizacją planów;
 • odpowiedzialność za wyniki ekonomiczne oraz płynność finansową Oddziału;
 • opracowywanie i realizacja, zaakceptowanych przez Dyrekcję Instytutu, projektów inwestycyjnych;
 • bieżące przekazywanie informacji kierownictwu Instytutu;
 • organizacja, koordynacja i kontrola pracy podległych mu komórek organizacyjnych oraz pracowników;
 • nadzór nad rozwojem kompetencji pracowników;
 • dysponowanie środkami trwałymi i obrotowymi zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij