Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy,ul. Złotoryjska 89, 59-220 Legnica   

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • opracowywanie, kierowanie oraz nadzorowanie prac naukowo-badawczych objętych działalnością produkcyjną  Sieci Badawczej Łukasiewicz-Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy,
 • realizacja przedsięwzięć badawczo-wdrożeniowych, w szczególności związanych kierunkowymi planami badań Oddziału,
 • realizowanie w oparciu o najnowsze osiągnięcia wiedzy prac naukowo-badawczych oraz wdrożeniowych,
 • opracowywanie planów rozwoju infrastruktury badawczej Oddziału,
 • monitorowanie jakości wyników prac badawczych realizowanych w Oddziale,
 • nadzór nad rozwojem kompetencji pracowników badawczych,
 • optymalizacja przebiegu prac badawczych i tworzenia rozwiązań technologicznych i produktowych.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe magisterskie – warunek konieczny,
 • min. 3 letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • umiejętność analitycznego myślenia, podejmowania decyzji, sumienność i dokładność,
 • umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawnych,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej i podległemu zespołowi,
 • samodzielność w wyznaczaniu i realizacji zadań,
 • biegła znajomość obsługi komputera (MS Office),
 • mile widziana znajomość języka angielskiego.
Oferujemy:
 • pracę w uznanej organizacji badawczo-rozwojowej,
 • możliwość zdobywania unikalnego doświadczenia zawodowego,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji naukowych i kompetencji zawodowych.
Wymagane dokumenty:
 • CV,
 • poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe, możliwe poświadczenie kopii dokumentów przez kandydata,
 • podpisana klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna.    
Termin i miejsce składania dokumentów: Oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty oraz podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z  KLAUZULĄ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI I KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W PROCESIE REKRUTACJI   prosimy kierować w zamkniętej kopercie z dopiskiem: oferta w konkursie na stanowisko Główny Specjalista ds. badań do dnia 15.06.2020 r. na adres:  
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy
ul. Złotoryjska 89
59-220 Legnica 
Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.
Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij