Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw, ul. Kręta 12, WIERZENICA

Zakres obowiązków:

 • realizowanie zadań zgodnie z obowiązującymi procedurami, gwarantującymi ich wymaganą jakość,
 • kontrola i badania materiałów, detali i wyrobów,
 • identyfikowanie i opisywanie rodzaju wad, niezgodności wyrobów oraz kontrolowanie zgodności wykonanego wyrobu z dokumentacją techniczną,
 • ocenianie jakości materiałów zastosowanych do produkcji wyrobów i sporządzanie wniosków korygujących,
 • analizowanie procesu technologicznego wykonania wyrobów i sporządzanie wniosków dla poprawy jakości wyrobów,
 • opracowywanie dokumentów/instrukcji dotyczących kontroli jakości dostarczanych surowców i usług na podstawie norm/warunków technicznych i wymagań klienta,
 • doskonalenie procesów kontroli jakości,
 • odpowiedzialność za jakość wyrobów kierowanych do klienta. 

Wymagania wobec kandydata:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w obszarze kontroli jakości,
 • praktyka w systemach zapewnienia jakości,
 • umiejętność czytania i korzystania z dokumentacji konstrukcyjnej,
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office,
 • odpowiedzialność i sumienność w działaniu,
 • zdolność do samodzielnego rozwiązywania problemów.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia kwalifikacji,
 • przyjazną atmosferę pracy. 

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji. 

Termin i miejsce składania dokumentów:     Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „STARSZY SPECJALISTA ” zawierające wszystkie wymagane dokumenty wraz z podpisaną ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI  prosimy kierować do dnia 12.06.2020 r. na adres:  

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Metali Nieżelaznych  Oddział w Poznaniu 
Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw 
ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań
 

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.
Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny.Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij