Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice

Zakres obowiązków: 

 • wykonywanie prac związanych z wytwarzaniem oraz przetwórstwem metali i stopów, m.in. w zakresie technologii odlewania, walcowania, ciągnienia,
 • wykonywanie prac technicznych z obszaru inżynierii materiałowej,
 • obsługa maszyn i urządzeń technologicznych,
 • przygotowywanie próbek przeznaczonych m.in. do badań własności mechanicznych i metalograficznych,
 • udział w pracach naukowo-badawczych, rozwojowych i usługowych,
 • utrzymywanie wyposażenia w sprawności technicznej.

Wymagania wobec kandydata: 

 • wykształcenie min. zawodowe,
 • doświadczenie w zakresie samodzielnego wykonywania prób technologicznych związanych z wytwarzaniem i przetwórstwem metali i stopów,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, oprogramowanie do wizualizacji danych),
 • odpowiedzialność, dokładność, samodzielność, rzetelność. 

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • zatrudnienie na umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia kwalifikacji,
 • przyjazną atmosferę w pracy. 

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe.  

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „SPECJALISTA TECHNICZNY w Zakładzie Zaawansowanych Technologii Materiałowych”, zawierające wszystkie wymagane dokumenty wraz z podpisaną ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI i oświadczeniem o zapoznaniu się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ  W PROCESIE REKRUTACJI, prosimy kierować do dnia 15.06.2020 r. na adres:   

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych
Departament Kadr i Obsługi
ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice

tel. 32 23 80 200, e-mail imn@imn.gliwice.pl 

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny. 


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij