Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat, praca zmianowa – 5-brygadowa (zmiany 6-godzinne)
Liczba stanowisk pracy: 3

Miejsce wykonywania pracy:  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w  Legnicy, Zakład Doświadczalny Hutnictwa – Hala pieców obrotowych, ul. Złotoryjska 194 (teren HM „Legnica”) 

Zakres obowiązków:
 • obsługa napędu i sterowania pieców obrotowych,
 • obsługa zasilania palników głównych i pomocniczych,
 • przygotowywanie i obsługa form i kadzi do metalu i żużla (współpraca z suwnicowym),
 • obsługa pieca w zakresie spustu metalu i żużla,
 • obsługa układu wózków odlewniczych
 • przygotowanie i obsługa szufli załadowczych (współpraca z suwnicowym),
 • obsługa taśmociągu załadowczego pieca,
 • obsługa i czyszczenie z pyłów układów gazociągów pomiędzy komorą dopalania a ostatnią komorą osadczą układu,
 • utrzymanie porządku i czystości w miejscu wykonywanych czynności i obrębie podległych instalacji,
 • zgodne intencją przełożonego wykonywanie jego poleceń,
 • przyjęcie informacji dotyczących pracy urządzeń od zmiany ustępującej,
 • zgodne z instruktażem i przepisami bhp wykonywanie swoich obowiązków,
 • używanie odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej zgodne z przeznaczeniem,
 • prowadzenie procesu rafinacji zgrubnej na kotłach rafinacyjnych,
 • przygotowywanie form ma metal rafinowany,
 • obsługa spustu metalu do form wraz z oznaczeniem bloków zgodnie z wymaganą ewidencją.
Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie: min. zasadnicze zawodowe, preferowany kierunek techniczny,
 • podstawowa umiejętność obsługi komputera,
 • dyspozycyjność do pracy zmianowej,
 • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
 • umiejętność pracy w zespole. 
Wymagania preferowane jako dodatkowe:
 • uprawnienia do obsługi wózków widłowych z napędem silnikowym,
 • uprawnienia do obsługi suwnic pomostowych, hakowo-lejniczych oraz czerpakowych, z poziomu „O” (kat. I S).
Oferujemy:
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • zatrudnienie na umowę o pracę,
 • dostęp do wiedzy i możliwość podnoszenia kwalifikacji.
Wymagane dokumenty:
 • CV,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.  
Termin i miejsce składania dokumentów: Oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty oraz podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z  KLAUZULĄ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI I KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W PROCESIE REKRUTACJI prosimy kierować w zamkniętej kopercie z dopiskiem: oferta w konkursie na stanowisko specjalista techniczny do dnia 05.06.2020 r. na adres:  
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy
ul. Złotoryjska 89
59-220 Legnica 
Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.
Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu.   

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij