1. Dyrektor Oddziału Metali Lekkich kieruje całokształtem działalności Oddziału w ramach udzielonego pełnomocnictwa.
  2. Do zadań Dyrektora w szczególności należy:
  • ustalanie kierunków oraz organizacja i prowadzenie prac naukowych , naukowo – badawczych wchodzących w zakres działania Oddziału,
  • organizowanie i koordynowanie pracy komórek organizacyjnych wchodzących w skład oddziału, pod kątem pełnego wykorzystania mocy wykonawczej zakładów naukowo – badawczych jak również bazy doświadczalnej,
  • wydawanie wewnętrznych aktów prawnych ( zarządzeń, poleceń itp. ) w zakresie bieżącego zarządu OML, nie będących w sprzeczności z przepisami obowiązującymi w Instytucie,
  • zaciąganie zobowiązań majątkowych, wspólnie z drugą upoważnioną osoba,
  • dobór kadr oraz prowadzenie odpowiedniej polityki finansowej i płacowej.


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij