Dyrektor Oddziału Łukasiewicz - IMN w Skawinie

Do zadań Dyrektora w szczególności należy:
 • reprezentowanie Oddziału na podstawie udzielonych pełnomocnictw;
 • ustalanie kierunków oraz organizacja i realizacja prac badawczych i komercyjnych;
 • zapewnienie finansowania działalności komórek organizacyjnych;
 • nadzór nad jakością wyników prac badawczych;
 • ustalanie założeń do rocznego planu działania Oddziału, planu finansowego, zapewniających maksymalne wykorzystanie środków techniczno–ekonomicznych i osobowych, oraz nadzór nad realizacją planów;
 • gromadzenie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji umożliwiających właściwe i terminowe wykonywanie zadań;
 • bieżące przekazywanie informacji kierownictwu Instytutu;
 • organizacja, koordynacja i kontrola pracy podległych mu komórek organizacyjnych oraz pracowników;
 • nadzór nad rozwojem kompetencji pracowników;
 • dysponowanie środkami trwałymi i obrotowymi zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami;
 • wydawanie w ramach obowiązujących przepisów i udzielonych pełnomocnictw aktów normatywnych w sprawach dotyczących Oddziału, BHP, ppoż. i ochrony mienia.

 


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij