Dyrektor Departamentu Wsparcia Badań, Organizacji i Komunikacji (IS)

Do zadań Dyrektora należy:

 • analiza polityki naukowej, gospodarczej i innowacyjnej w oparciu o obowiązujące akty prawne;
 • przygotowanie opinii oraz opracowywanie analiz, sprawozdań i innych materiałów na polecenie przełożonych;
 • zapewnienie efektywnej organizacji pracy instytutu Łukasiewicza (strategia, plany, zarządzenia, regulaminy, procedury, procesy stanowiące wsparcie badań);
 • opracowywanie założeń i projektów wewnętrznych aktów normatywnych związanych z działalnością wspomagającą badania i organizacją Instytutu;
 • nadzór nad czynnościami związanymi z obsługą projektów z zakresu działalności badawczej, komercjalizacyjnej oraz usługowej i produkcyjnej;
 • nadzór nad sporządzaniem i zawieraniem umów o poufności i umów o współpracy oraz umów związanych z działalnością badawczą;·           zarządzanie procesami związanymi z komunikacją oraz ich doskonalenie;
 • opracowanie zasad komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej;
 • nadzór nad obsługą systemu sprawozdawczego Polon;
 • opracowywanie sprawozdań z działalności Instytutu;
 • promocja osiągnięć Instytutu;
 • współpraca w ramach Branżowego Punktu Kontaktowego;
 • prowadzenie projektów w obszarze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR);
 • prowadzenie spraw organizacyjnych związanych z nadzorem właścicielskim nad spółkami zależnymi;
 • koordynacja działań sprawozdawczych dla Centrum Łukasiewicz.


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij