Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Metali Nieżelaznych, ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice

Zakres obowiązków:
 • udział w pracach naukowo-badawczych, rozwojowych i usługowych z dziedziny hutnictwa metali nieżelaznych,
 • udział w opracowywaniu nowych technologii i wyrobów,
 • wprowadzanie do praktyki wyników badań naukowych i prac rozwojowych, śledzenie stanu techniki i podnoszenie swoich kwalifikacji.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy inżyniera),
 • biegła znajomość oprogramowania ANSYS Fluent,
 • umiejętność i pasja do samodzielnego rozwiązywania problemów technicznych,
 • sumienność, doskonała organizacja pracy, praca zespołowa,
 • mile widziana dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (poziom B1 lub wyżej).
Oferujemy:
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia kwalifikacji,
 • przyjazną  atmosferę w pracy.  
Wymagane dokumenty:
 • CV,
 • List motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie. 
Termin i miejsce składania dokumentów: Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „SPECJALISTA ds. MODELOWANIA”zawierające wszystkie wymagane dokumenty wraz z  podpisaną ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI  i oświadczeniem o zapoznaniu się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ  W PROCESIE REKRUTACJI prosimy kierować w zamkniętej kopercie do dnia 24.04.2020 r. na adres:  
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych
Dział Kadr i Koordynacji Obsługi
ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij